Impressum

Firma aadress ja sisu eest vastutaja :

Kontor ja pood : Mativesi OÜ, Pae 4, 80042 Pärnu, Eesti

Registreerimisaadress : Mativesi OÜ, Pae 4, 80042 Pärnu, Eesti

Maakohus : Pärnu

Juhatuse liige : Matthias Eichhorst

Vastutus : Firma Mativesi OÜ ei vastuta veebilehel asuvate väliste viidete sisu eest. Lingitud lehekülgede sisu eest vastutavad eranditult nende haldajad.

Copyright : Kõik käesoleval veebilehel avaldatud materjalid (pildid ja tekstid) on kaitstud autoriõigusega ning kuuluvad firmale Mativesi OÜ. Veebis sisalduvaid materjale võib osaliselt või täielikult kasutada üksnes Mativesi OÜ kirjaliku loa alusel. Veebilehe sisu on mõeldud vaid isiklikuks kasutamiseks. Igasugune ulatuslik kasutamine, eelkõige andmebaasidesse salvestamine, paljundamine ja igat liiki kommerts kasutamine ning edastamine kolmandatele isikutele (ka osaliselt või töödeldud kujul) on ilma vastava loata keelatud.

Omandiõigused : Fotod sellel veebilehel on firma Mativesi OÜ omandus ja alluvad õigustele mis on kirjas punktis copyright. Kui siin peaks olema avaldatud pilte mille autoriõigused kuuluvad mõnele teisele firmale või isikule, palume meid sellest informeerida. Nimetatud pilt eemaldatakse koheselt. Lehekülje kujundus ja programmtehnilised lahendused on firma Mativesi OÜ omandus.

Info sellel veebilehel : Kõiki esitatud andmeid kontrollitakse hoolikalt ja uuendatakse regulaarsete ajavahemike järel vastavalt uusimale informatsioonile, sellegipoolest ei saa me garanteerida andmete täielikku õigsust, täielikkust ja aktuaalsust.